Voorstel WAO valt slecht bij sociale partners

DEN HAAG, 26 AUG. Het WAO-voorstel dat minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken) vrijdagavond deden is zowel bij de vakbeweging als bij de werkgevers slecht gevallen.

Een woordvoerder van de FNV sprak vanmorgen weliswaar van een “verzachting van het juli-pakket”, maar noemde dit tevens onvoldoende. Met name een verlaging van de wao-uitkeringen is voor 's lands grootste vakcentrale nog steeds onaanvaardbaar.

In het voorstel van De Vries en Ter Veld blijven de WAO-uitkeringen van mensen ouder dan 50 jaar onaangetast, zoals ook al in juli, toen het kabinet zijn eerste WAO-voorstel publiceerde. Toen wilde het kabinet echter de uitkering aan WAO-ers jonger dan 50 geleidelijk verlagen tot bijstandsniveau. De Vries en Ter Veld willen nu die uitkeringen bevriezen, zodat ze niet meer voor de geldontwaarding worden gecorrigeerd. Alleen voor nieuwe gevallen zou het oude voorstel nog gelden, waarbij de duur van de WAO-uitkering afhankelijk is van de leeftijd.

Voorzitter Hofstede van het Christelijk Nationaal Vakverbond haalde gisteren voor de NCRV-radio stevig uit naar het kabinet, dat naar zijn zeggen de eigen doelstellingen verloochent. “Dat waar het kabinet mee begonnen is - sociale vernieuwing - leidt eerder tot sociale vernietiging of sociale verloedering”, aldus Hofstede. Hij vervolgde: “Een kabinet dat zo slecht slaagt in wat het heeft beloofd aan de kiezers zou eigenlijk moeten opstappen.” Wat overigens volgens Hofstede niet zal gebeuren “omdat het de politieke partijen niet goed uitkomt.”

CNV en FNV keren zich fel tegen een ontkoppeling van lonen en uitkeringen, zoals CDA-fractieleider Brinkman vrijdagavond voorstelde. Een FNV-woordvoerder zei vanmorgen dat niet alleen het CDA maar ook de PvdA geheel tenonrechte de WAO-kwestie koppelt aan ontkoppeling. Wat voor de FNV volstrekt onaanvaardbaar is, aldus deze woordvoerder.

Ook voorzitter Ruding van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) leverde, zaterdag voor de Tros-microfoon, forse kritiek op de vrijdagavond-voorstellen inzake de wao en de koppeling. Het nieuwe bonus-malus-systeem, waarbij een werkgever die een werknemer naar de WAO stuurt een boete van een jaarsalaris zou moeten betalen noemde Ruding “wel erg veel”. Te meer omdat volgens schattingen van de Sociale Verzekeringsraad 60 procent van de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt wordt door factoren buiten het werk, waar de werkgever niets aan kan doen.

Het NCW vreest bovendien dat de opbrengst van de hogere boetes zal worden gebruikt om de financiële doelstelling van de wao-plannen te halen. In het oorspronkelijke plan was de netto-opbrengst (malus-bonus) bedoeld om de AAW-premies te verlagen.