Volkswagen

In NRC Handelsblad van 17 augustus werd een stukje gepubliceerd getiteld "Volkswagen bereid tot terugname wrakken'. Dit is de eerste keer dat een (auto)fabrikant bereid is in deze vorm zijn eindprodukten terug te nemen. Tot nu toe dachten fabrikanten dat de verwerking veel geld zou gaan kosten. En er was tot voor kort ook geen dreiging van een wettelijke regeling door de Nederlandse overheid of de EG.

Als de auto na tien of vijftien jaar rijp is voor de sloop, dan verplicht Volkswagen zich tot terugname (gratis). Voorwaarde: de auto moet "compleet' zijn. De fabrikant draagt vervolgens zorg voor sloop en recycling. Dit lijkt een behoorlijke inspanningsverplichting die Volkswagen veel geld gaat kosten. Dat valt echter nog te bezien, er staan baten tegenover al dan niet geldelijk. De fabrikant zal goede sier maken met dit initiatief, in de hoop ook "milieu-minnende' autokopers over te halen tot aanschaf van een Volkswagen. In de verkoopprijs zal een bedrag worden ingecalculeerd voor het plan. Dit geld kan voor een lange periode (10 - 15 jaar) worden vastgezet tegen een hoge rente. Het kost Volkswagen dus niets. Bovendien zullen bij de autoslopers onderdelen van de nieuwe Volkswagen bijna niet meer verkrijgbaar zijn omdat deze auto's niet meer worden aangeboden. De autogebruiker is dus voor de vervanging van auto-onderdelen volledig aangewezen op nieuwe (dure) onderdelen van Volkswagen. Als dit plan ook door andere fabrikanten wordt overgenomen dan zouden de fabrikanten erin kunnen slagen de Nederlandse overheid of de EG af te houden van andere, ingrijpender maatregelen.

Het plan gaat in de praktijk niet ver genoeg. Het gratis inleveren van de auto bij de dealer concurreert niet met de praktijk van de handel in sloopauto's. Auto's, al dan niet rijdend, leveren bij een sloper toch al snel vijf tientjes of meer op. Een statiegeld-regeling van tweeduizend gulden of meer per auto zal voor autoslopers op termijn wel vernietigend zijn. De voorwaarde "compleet' inleveren moet vervallen. Schade-auto's vallen buiten de regeling en komen dan alsnog in het sloopcircuit terecht. De fabrikanten zullen onvoorwaardelijk alle auto's moeten terugnemen.