"Te weinig aandacht bij Afval overleg orgaan voor de vuilpreventie'

UTRECHT, 26 AUG. In het Afval Overleg Orgaan (AOO), dat door minister Alders (VROM) is ingesteld om de verwijdering van het afval landelijk te coördineren, is te weinig aandacht voor preventie om de toename van afval te voorkomen. Dat stelt dr. H. van Weenen in een vertrouwelijke brief waarin hij aankondigt op te stappen als lid van het overlegorgaan.

Van Weenen, deskundige op het gebied van afvalpreventie, was door het AOO, dat december vorig jaar officieel is ingesteld, juist als expert op het gebied van preventie en hergebruik gevraagd als adviserend lid in het overleg zitting te nemen.

Volgens A. Klingenberg, die voor de gezamenlijke milieuorganisaties lid is van de afvalraad en met Van Weenen overleg heeft gevoerd over diens vertrek, is Van Weenen teleurgesteld over het feit dat de raad zich voornamelijk bezighoudt met de coördinatie van afvalverwerking.

In zijn brief zegt Van Weenen dat VROM vindt dat de afvalpreventie geen taak is voor het AOO maar voor het ministerie. Het bureau van de afvalraad en het ministerie ontkennen dit.

Directeur R. Rense van het bureau betreurt het vertrek van Van Weenen. Hij is het niet met Van Weenen eens dat de raad te weinig aandacht aan preventie schenkt. In het tien-jarenprogramma dat het AOO volgend jaar wil presenteren is volgens hem wel degelijk aandacht voor preventie, “in samenhang met de overige beleidsmaatregelen”. Alleen, zo geeft hij toe, er is in het tien-jarenplan een “praktische prioriteit voor de afvalverwerking. Het ministerie, provincies en gemeenten hebben een programma opgesteld voor afvalpreventie, wij hebben meer aandacht besteed aan de toekomstige problematiek van de afvalverwerking.”

Toch staat afvalpreventie voorop, benadrukt Rense. In die zin is er geen verschil van mening tussen de afvalraad en Van Weenen. “Alleen over de mate waarin en het tijdstip waarop.”

Een woordvoerster van minister Alders voegt daaraan toe dat voor de bewindsman preventie en hergebruik “voorop” staan. De officiële doelstellingen in het afvalbeleid van Alders stellen dat in het jaar 2000 de preventie van minstens 10 procent van het afval moet zijn gehaald.