Steeds vaker agressief gedrag jegens huisarts

AMSTERDAM, 26 AUG. Huisartsen staan steeds vaker bloot aan agressief gedrag van patiënten in de spreekkamer en tijdens waarneemdiensten. Dat blijkt uit een onderzoek onder vijfhonderd huisartsen dat is verricht door het Nieuwsblad Gezondheidszorg.

Van de vijfhonderd artsen zeggen ruim driehonderd dat zij met een of andere vorm van agressie te maken hebben gehad, variërend van verbaal geweld tot fysieke dreiging. Er is onder andere sprake van gijzeling, mishandeling en bedreiging met revolvers.

In zes gevallen was er sprake van dreiging met een revolver, aldus het onderzoek. Twaalf artsen zeiden met een mes te zijn bedreigd, van wie één ook daadwerkelijk is gestoken. In vier gevallen is sprake geweest van gijzeling. Een arts zei een bommelding te hebben gekregen. Het merendeel van de ondervraagden blijkt ervaring te hebben met verbaal geweld dat varieert van dreigementen en scheldpartijen tot chantage.

Hoewel het volgens het Nieuwsblad niet gaat om een representatief onderzoek vermoedt de arts J. Hollander dat er sprake is van een topje van een ijsberg. “Wat we zien doet het ergste vrezen”, schrijft hij in het jongste nummer van zijn blad. Volgens hem is vooral in de Randstad sprake van toenemende agressie in de spreekkamer.

Ruim honderd ondervraagde artsen schreven het agressieve gedrag toe aan het ongeduld van de patiënt die bijvoorbeeld vindt dat hij snel moet worden doorgestuurd naar een specialist. In ruim dertig procent van de gevallen ging het om alcohol- en of drugsverslaafden.

Deze zomer trok de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan de bel nadat steeds vaker geluiden klonken over agressie jegens huisartsen. Harde cijfers heeft de LHV nog niet. Op dit moment wordt door het Nederlands Instituut voor Eerstelijns Gezondheidszorg onderzoek verricht naar ervaringen van huisartsen met fysiek of verbaal geweld. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht.