SERGEJ ACHROMEJEV; "Wereld is ingestort'

De naam van maarschalk Sergej Achromejev, Gorbatsjovs belangrijkste militaire adviseur, is vorige week nergens gevallen tijdens de discussies over de vraag wie binnen de militaire establishment tijdens de staatsgreep tegen Gorbatsjov de handen vuil heeft gemaakt. Achromejevs zelfmoord, zaterdagavond, doet vermoeden dat hij nauw was betrokken bij de coup, of dat hij de hand aan zichzelf heeft geslagen nar aanleiding van de instorting van de Sovjet-macht. Hij werd zaterdagavond aangetroffen in zijn kantoor. Hij had zich opgehangen. Op zijn bureau werd een afscheidsbrief aangetroffen waarin hij stelde dat “alles waarvoor ik heb geleefd, is ingestort”.

Maarschalk Achromejev, die 68 jaar is geworden, is de buitenwereld bekend sinds 1974. De kleine man met de bulderende stem was een carrièremilitair, die het in de oorlog schopte tot bataljonschef en zich in 1943 bij de partij aangesloot. Na de oorlog studeerde hij aan de militaire academie. Hij werd in 1967 plaatsvervangend bevelhebber van een militaire regio. Pas in 1974, toen hij een van de afdelingen van chefs van staven ging leiden, begon zijn ster te rijzen. In 1976 werd hij plaatsvervangend stafchef, drie jaar later generaal. In 1981 deed Achromejev als plaatsvervangend lid zijn intrede in het Centraal Comité van de partij.

Na de dood van Brezjnev in 1982 werd hij bevorderd tot maarschalk. Het was de eerste keer dat dit een plaatsvervangend stafchef overkwam. De nieuwe promotie leverde hem ook het volledige lidmaatschap van het Centraal Comité op. Een half jaar voor het aantreden van Gorbatsjov als partijleider - en vermoedelijk op zijn aandringen - werd hij bevorderd tot stafchef en onderminister van defensie. Hij heeft sindsdien zeer nauw met Gorbatsjov samengewerkt, als adviseur en als een van de belangrijkste onderhandelaars in het ontwapeningsoverleg met de Verenigde Staten. In december 1988 trad hij om gezondheidsredenen af; hij bleef echter als een van de belangrijkste adviseurs van Gorbatsjov actief.