Resultaat Van Lanschot stijgt fors

De netto winst van F. van Lanschot Bankiers is in de eerste helft van 1991 met 21,1 procent gestegen tot 16,1 miljoen gulden, terwijl het bruto resultaat 15,9 procent steeg tot 29,8 miljoen.

Het betere resultaat was vooral te danken aan de groei van de provisies met 15 procent. Dit was een gevolg van een toename van de effectenprovisies onder invloed van het verbeterde beursklimaat. het balanstotaal is ten opzichte van eind 1990 gedaald tot 7,4 miljard (min 450 miljoen). Van Lanschot schrijft deze daling geheel toe aan de verkoop van het belang in Woonfonds Holland.