Resultaat Mees en Hope daalt 11 pct

De netto winst van Bank Mees en Hope, onderdeel van ABN Amro, is in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1990 gedaald met 10,9 procent van 45,3 miljoen tot 40,4 miljoen gulden.

Dit was het gevolg van aanzienlijk hogere belastingen. Ondanks het nog steeds ongunstige rentebeeld, gepaard aan lage omzetten op de effectenbeurs, verwacht de bank dat de stijging van het brutoresultaat in het eerste halfjaar zich in de tweede helft van het jaar zal voortzetten. De nettowinst zal normaal gesproken dit jaar ook stijgen. In het eerste halfjaar nam de brutowinst van Mees en Hope toe met zeventien procent van 71,4 miljoen naar 83,6 miljoen gulden. Hoewel de rentemarge door de aanhoudend ongunstige rentestructuur nog steeds onder druk staat, ontwikkelden de rentebaten zich door een toeneming van het zakenvolume positief. De provisie-inkomsten gaven een bevredigend beeld te zien, zowel in het bancaire als in het effectenbedrijf. Het balanstotaal van de bank is in de eerste zes maanden gestegen van 26.381 miljoen naar 27.304 miljoen gulden, voornamelijk door een verdere uitbreiding van de kredietverlening.