Rapport "Zorgen voor Morgen-2' verschijnt later

BILTHOVEN, 26 AUG. De publikatie van "Zorgen voor Morgen-2', de milieuverkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), is uitgesteld.

Het rapport zal in november worden gepresenteerd en niet op 18 september, zoals was gepland. De publikatie van het eerste Zorgen voor Morgen, in 1988, veroorzaakte politieke opwinding. Het rapport gaf aan dat voor het effectief terugdringen van de vervuiling op vele fronten verminderingen van 80 tot 90 procent nodig zijn in de uitstoot van milieuschadelijke stoffen naar bodem, lucht en water. Zorgen voor Morgen stond aan de basis van het Nationaal Milieubeleidsplan. Het vorige kabinet struikelde over de plannen met reiskostenforfait in dit politieke document. Enkele maanden geleden kondigde RIVM-directeur Van Noort in een lezing aan dat uit het vervolg op Zorgen voor Morgen duidelijk zal worden dat vele politieke milieudoelstellingen niet worden gehaald.