Overslag via haven Terneuzen omhoog

De goederenoverslag van de zeevaart in Terneuzen is in de eerste zeven maanden van van 1991 gestegen met 13 procent tot 5,4 miljoen ton, tegen 4,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral de overslag van meststoffen (plus 30 procent) en aardolieprodukten voor Dow Benelux (plus 36 procent) steeg fors. Over het eerste halfjaar bleef de goederenoverslag in Terneuzen (4,7 miljoen ton) iets achter bij de van Vlissingen die met 7,5 procent steeg tot 4,9 miljoen ton.