Nederland: erkenning moeilijker

DEN HAAG, 26 AUG. Erkenning van de Baltische landen is voor Nederland moeilijker dan voor landen als Groot-Brittannië, Denemarken en de Verenigde Staten, doordat deze bij hun erkenning van de Sovjet-Unie destijds een voorbehoud hebben gemaakt ten aanzien van die landen. Nederland niet:de regering erkende in 1942 de Sovjet-Unie met inbegrip van Estland, Letland en Litouwen.

Dat gebeurde onder invloed van het feit dat Nederland en de Sovjet-Unie op dat moment bondgenoten waren tegen Hitler en ondanks de omstandigheid dat de Sovjet-Unie de Baltische Staten in 1940 in strijd met het internationaal recht had ingelijfd. Door de goede samenwerking van de Sovjet-Unie met de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog, besloot de Nederlandse regering in ballingschap de Sovjet-Unie officieel te erkennen.

Landen als Engeland en de Verenigde Staten hadden de Sovjet-Unie al veel eerder erkend. Zij aanvaardden de annexatie van de Baltische landen niet, maar behandelden Estland, Letland en Litouwen overigens nooit als onafhankelijke staten. Toen Nederland in oorlogstijd tot erkenning overging, waren de Baltische landen al ingelijfd.

Nederland heeft de afgelopen tijd steeds reacties uit Moskou afgewacht alvorens een standpunt over erkenning van de Baltische landen in te nemen. Nadat Litouwen zich de afgelopen week onafhankelijk had verklaard, zei een woordvoerder in Den Haag dat het “belangrijk is, hoe Moskou de volkenrechterlijke aspecten van de onafhankelijkheid ziet”. Ook de erkenning van de Baltische onafhankelijkheid door de Russische federatie heeft die opstelling niet formeel veranderd.