Ministers gespannen onderweg naar beraad

DEN HAAG, 26 AUG. “Zoudt U mij de gelegenheid willen geven op tijd mijn werk te kunnen doen?” Vice-premier Kok kiest voor plechtige bewoordingen in zijn poging zich een weg te banen door het wachtende journaille. Het is negen minuten over negen, maandagochtend. Het derde kabinet-Lubbers staat op het punt in de Trêveszaal op het Binnenhof aan een vergadering te beginnen die van beslissende betekenis is voor zijn voortbestaan.

Meer heeft de PvdA-minister van financiën, die van zijn departement is komen lopen, niet te zeggen. Kort na Kok arriveert per dienstauto een andere hoofdrolspeler: CDA-minister De Vries van sociale zaken. Hij lijkt de sleutel in handen te hebben en toont zich niet pessimistisch. “Ik ga niet met lege handen de ministerraad in.” CPB-berekeningen die eerder een rol in de discussie hebben gespeeld, interesseren hem nu weinig. “Mijn voorstel is van vandaag.”

Wandelend door de poort naar het Binnenhof meldt PvdA-staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken zich even later, in gezelschap van fractieleider Wöltgens. Als de wegen van dit tweetal zich scheiden, antwoordt Ter Veld op vragen van journalisten: “Een voorstel van De Vries? Welk voorstel van De Vries?” Zij lijkt zich buitengesloten te voelen. “Ik ben niet bij de besprekingen geweest, U moet bij de leider van de PvdA zijn.” Of zij nog achter Kok staat? Ze zegt "ja', op een toon die ook "nee' kan betekenen. Intussen waarschuwt ze de cameralieden en fotografen: “Kijk uit dat u niet valt bij het achteruit lopen.”

Die hele ochtend al zijn op het Binnenhof werklieden onverstoorbaar in de weer met drilboor, hamer en beitel. Zij gaan de Ridderzaal te lijf, waar de Koningin elk jaar de Troonrede uitspreekt. Martelend werk dat tot restauratie moet leiden. Een karwei dat voor de derde dinsdag van september geklaard moet zijn.

Foto: Staatssecretaris Ter Veld arriveert op het Binnenhof (Foto NRC Handelsblad- Leo van Velzen)