Kabinet Beel

In de column van Martin van Amerongen in NRC Handelsblad van 16 augustus wordt het kabinet-Beel aangehaald met de mededeling dat Beel een kleurloze kaalkop was en voorts wordt de naam van mijn vader, overigens met onjuiste voorletter, ook in dezelfde serie kleurlozen genoemd.

Waar het hier om gaat is hoe Van Amerongen het begrip kleurloos hanteert en hoe zorgvuldig hij zijn mening onderbouwt alvorens de columns in de krant worden gepubliceerd.

Wat betreft dr.ir. J.A. Ringers moge ik u verwijzen naar zijn levensbericht, gepubliceerd in NRC Handelsblad van 14 mei 1965. Ringers was vakminister zonder politieke binding, een positie die in het huidige Nederland bijna ondenkbaar is.