ACF voorspelt hogere winst 1991

ACF Holding handhaaft haar prognose dat zij voor 1991, nog afgezien van bijzondere baten, een hogere jaarwinst zal behalen dan de netto winst van 14,2 miljoen gulden over 1990.

In de eerste helft van dit jaar bedroeg de netto winst 17,1 miljoen gulden, één miljoen meer dan een jaar geleden. De bijzondere baten bedroegen 9,6 miljoen gulden (was 10,1 miljoen). De netto winst voor buitengewone baten steeg met 1,6 miljoen tot 7,6 miljoen gulden. De in het eerste halfjaar geboekte bijzondere baten zijn voor een groot deel veroorzaakt door het vervroegd aflossen van een achtergestelde converteerbare obligatielening van 55 miljoen gulden, wat een boekwinst van 7,2 miljoen gulden opleverde. Het bedrijfsresultaat daalde in de eerste helft van dit jaar tot 16,1 miljoen gulden, vergeleken met 23 miljoen gulden in de overeenkomstige periode vorig jaar. Die daling werd veroorzaakt door aanloopkosten bij logistieke reorganisaties en het afstoten eind vorig jaar van de chemische bedrijven.