Aantal illegalen met uitkering blijkt gering

ROTTERDAM, 26 AUG. Het aantal buitenlanders dat op grond van valsheid in geschrifte ten onrechte een uitkering geniet, is zeer gering. Dat blijkt uit een steekproef die in opdracht van de gemeente Rotterdam is verricht.

Eerder kwam de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) tot de conclusie dat twintig procent van alle in Nederland verblijvende buitenlanders in het bezit is van een niet-geldige of vervalste verblijfsvergunning. Daarbij was de suggestie gewekt dat wellicht ook een op de vijf illegalen een uitekering zou genieten.

Om deze suggestie in de praktijk te toetsen besloot de Rotterdamse wethouder voor sociale zaken en werkgelegenheid Henderson een steekproef te laten houden, waarbij 250 dossiers van de Sociale Dienst zijn vergeleken met de gegevens van de Vreemdelingendienst.

In acht procent van de gevallen bleken er verschillen te bestaan in de twee bestanden. Die verschillen zijn echter nog niet uitgesplitst. Het overgrote deel van de verschillen zou volgens een voorlichter van de gemeente Rotterdam bestaan uit "administratieve vergissingen en tikfouten'. De onderzoekers verwachten dat zal blijken dat uiteindelijk in twee procent van de gevallen buitenlanders op grond van een valse verblijfsvergunning ten onrechte een uitkering geniet.

Volgens de voorlichter is het ondoenlijk om deze vorm van fraude geheel uit te sluiten. “De medewerkers van de Sociale Dienst zijn er in principe in getraind om verblijfsvergunningen en andere documenten op hun juistheid te controleren. Maar sommige vervalsingen zijn zo perfekt dat ze zelfs door de Vreemdelingenpolitie niet ontdekt worden.” Normalerwijze schakelt de Rotterdamse Sociale Dienst alleen de Vreemdelingendienst in indien buitenlanders geen geldige papieren kunnen tonen of in geval van twijfel.