Zwitserland (3)

Dat er in Zwitserland bijna geen kerkhoven zouden zijn, zoals 't Hart schrijft, moet als Nederlandse humor worden aangemerkt. Anders dan hij beweert bestaat in Zwitserland al lang een maximum-snelheid voor auto's. Momenteel is deze 120 km per uur.

Aangezien Zwitsers en Nederlanders in veel opzichten vergelijkbaar zijn, is het interessant na te gaan waarom de welvaartsontwikkeling zo sterk in ons nadeel uitvalt. Hoewel de kritiek ter linker zijde in Nederland ons wil doen geloven, dat de rijkdom in Zwitserland grotendeels geconcentreerd is bij de bankiers en groot-industriëlen, valt niet te ontkennen dat de gehele Zwitserse bevolking deel heeft in de welvaart. De werkloosheid is te verwaarlozen, de reële lonen liggen op een hoog peil. Men moet dus concluderen dat Zwitserland het economisch en sociaal zeer goed heeft gedaan.

Dit kan van Nederland helaas niet gezegd worden ondanks een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Wij hebben het niet goed gedaan met onze voortdurend stijgende staatsschuld en onze grote aantallen werklozen en arbeidsongeschikten. De oorzaak van het verschil in welvaart schrijf ik toe aan het socialisme, dat in Zwitserland nimmer aan de macht is gekomen.