Winst ABN Amro in half jaar fors hoger: ƒ 801 mln

AMSTERDAM, 24 AUG. De ABN Amro Bank is er in de eerste helft van dit jaar in geslaagd de winst per aandeel op peil te houden na de daling in de tweede helft van vorig jaar.

De bank, die in maart geen voorspelling van de resultaten durfde te doen, zegt nu te verwachten “in de tweede helft van dit jaar de verbetering van het rendement op de uitzettingen van het eerste halfjaar vast te kunnen houden.” De bank verwacht voor heel 1991 “een bevredigende ontwikkeling van de resultaten.”

De eerste zes maanden bedroeg de winst per aandeel 2,78 gulden tegenover 2,75 gulden in de eerste zes maanden van vorig jaar. De helft van de winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. De bank stelt een interim dividend beschikbaar van 1,40 gulden, evenveel als vorig jaar.

Vorig jaar kon de aandeelhouder kiezen voor een deel van het dividend in 9,5 procent preferente aandelen. De gewone aandelen noteerden toen 31 gulden. Nu bij een beurskoers van rond de 39 gulden stelt de ABN Amro het keuzedividend beschikbaar in gewone aandelen.

De ABN Amro is erin geslaagd het vermogen fors uit te breiden in een periode dat andere banken in de wereld steeds meer moeite hebben aan de strenger geworden solvabiliteitseisen te voldoen. Bij de fusie in augustus vorig jaar werd 1,3 miljard aan preferente aandelen uitgegeven. Tussen eind vorig jaar en eind juli van dit jaar nam het eigen vermogen met nog eens 426 miljoen gulden toe, onder andere door uitkering van het stockdividend in preferente aandelen.

Mede dankzij die sterke stijging van het eigen vermogen toont ABN Amro spectaculaire winstcijfers over het eerste halfjaar. De brutowinst steeg met 20,7 procent tot bijna 1,87 miljard. De nettowinst steeg met 13,9 procent tot 801 miljoen gulden over een met 8 procent vergroot balanstotaal van bijna 430 miljard gulden per ultimo juni.

Die winststijging kwam vooral tot stand in Nederland. Daar groeide het brutoresultaat met 28,1 procent tot 1,25 miljard. In het buitenland steeg het brutoresultaat met 8,1 procent tot 613 miljoen gulden. Daarmee haalt ABN Amro twee derde van zijn resultaat uit de thuisbasis.

Behalve dankzij het nieuwe eigen vermogen, kwam de winststijging ook dankzij groei tot stand. De kredietverlening steeg (valutaschommelingen buiten beschouwing gelaten) met 5,5 procent. Volgens de bank heeft de fusie van ABN en Amro niet geleid tot verlies van marktaandeel in de binnenlandse kredietverlening. De fusie moet uiteindelijk - gemeten in guldens van 1990 - aan het einde van de integratietermijn, eind 1994, een strukturele kostenbesparing van 500 miljoen op jaarbasis opleveren.