Vraag Indische Nederlanders om hulp neemt toe

DEN HAAG, 24 AUG. Hulpverlenende instellingen voor oorlogsgetroffenen hebben een aanzienlijke toename van de vraag naar hulp van Indische oorlogsslachtoffers geconstateerd na het bezoek van de Japanse premier Kaifu aan ons land in juli.

Ongeveer 1.500 mensen zochten hulp na de commotie rondom het bezoek. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Stichting ICODO (Informatie Coördinatie Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen) heeft verricht onder ruim 50 organisaties die zich bezig houden met hulpverlening aan Indische oorlogsslachtoffers. De Stichting Pelita, de professionele hulpverlenende instelling voor Indische oorlogsgetroffenen, kreeg ongeveer 300 verzoeken om hulp. Het verslag is gisteren aangeboden aan alle hulpinstellingen, premier Lubbers, de minister van WVC en een aantal Kamerleden. Premier Lubbers heeft maandag in Den Haag een gesprek met vertegenwoordigers van Indische organisaties van oorlogsgetroffenen over de ontstane commotie.