ramsj

Peter Gay: Freud. A Life for Our Time. Gebonden, Norton 1988, van ƒ 59,65 voor ƒ 24,50. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam. Elias Canetti: Het geweten in woorden. Paperback, Arbeiderspers 1984, van ƒ 43,90 voor ƒ 19,90. De Slegte. Charles B. Timmer: Russische notities. Een nieuwe bundel. Paperback, Arbeiderspers 1985, van ƒ 39,90 voor ƒ 16,90. De Slegte. Elias Canetti: Het geweten in woorden. Paperback, Arbeiderspers 1984, van ƒ 43,90 voor ƒ 19,90. De Slegte. A. Romein-Verschoor: Omzien in verwondering. Paperback, Arbeiderspers 1988, van ƒ 29,90 voor ƒ 12,90. De Slegte. J. Rives Childs: Casanova. A New Perspective. Gebonden, Paragon 1988, van ƒ 59,65 voor ƒ 19,50. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam. A.S. Carpentier Alting: Woordenboek voor Vrijmetselaren. Gebonden, Schors 1981, van ƒ 59,95 voor ƒ 24,50. De Slegte. Ronald Blythe (red.): The Pleasure of Diaries. Gebonden, Pantheon Books 1989, van ƒ 62,40 voor ƒ 17,50. Het Martyrium. Duncan Cumming: The Gentleman Savage. Gebonden, Century 1987, geïll., van ƒ 65,60 voor ƒ 15,00. De Boekenmarkt, Oude Molstr. 32, Den Haag 070 - 3658226 Jos van Hezewijk: De netwerken van de top-elite. Paperback, Balans 1988, van ƒ 22,50 voor ƒ 8,90. Steven Sterk, Servetstraat 3 Utrecht 030 - 334973.

Peter Gay: Freud. A Life for Our Time. Gebonden, Norton 1988, van ƒ 59,65 voor ƒ 24,50. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam. Elias Canetti: Het geweten in woorden. Paperback, Arbeiderspers 1984, van ƒ 43,90 voor ƒ 19,90. De Slegte.

Eerdere biografieën gingen of op het werk van Freud in of op zijn leven, maar Gay, hoogleraar geschiedenis aan Yale, wist beide componenten voor het eerst echt met elkaar in evenwicht te brengen. ""Gay heeft een buitengewoon mooi boek geschreven en dat ook nog op een manier die compositorisch en stilistisch bijzonder geslaagd genoemd mag worden'', oordeelde Paul Schnabel indertijd in NRCHbd.

Elias Canetti: Het geweten in woorden. Paperback, Arbeiderspers 1984, van ƒ 43,90 voor ƒ 19,90. De Slegte.

Bundel met essays die Canetti schreef tussen 1962 en '74. Met profielen van o.a. Kafka, Hitler, Confucius en Tolstoj en filosofische hoofdstukken over Hiroshima, over het schrijven, dagboeken en over de wording van een roman. Canetti kreeg in 1981 de Nobelprijs voor literatuur.

A. Romein-Verschoor: Omzien in verwondering.

Paperback, Arbeiderspers 1988, van ƒ 29,90 voor ƒ 12,90. De Slegte.

Beroemde autobiografie van historica en schrijfster Annie Romein-Verschoor. ""Een spiegel van ruim een halve eeuw sociale en culturele geschiedenis van Nederland'', aldus de achterflap. Werd indertijd zeer goed ontvangen en dan ook veertien maal herdrukt. Met een uitgebreid persoonsregister.

J. Rives Childs: Casanova. A New Perspective.

Gebonden, Paragon 1988, van ƒ 59,65 voor ƒ 19,50. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam.

De Amerikaanse diplomaat Rives, bij leven de grootste Casanova-expert, toonde voor het eerst aan dat Casanova meer was dan de grootste charmeur aller tijden. Namelijk ook een vooraanstaand wiskundige, een goede diplomaat, bibliothecaris, criticus en bovenal een briljant literator. Standaardwerk.

A.S. Carpentier Alting: Woordenboek voor Vrijmetselaren.

Gebonden, Schors 1981, van ƒ 59,95 voor ƒ 24,50. De Slegte.

Fotomechanische herdruk van een kostelijk naslagwerk uit 1884. Dominee Alting doet af en toe reuze geheimzinnig. Zo schrijft hij bij "gebruiken' dat hij hier niets over los kan laten omdat het boek ook in handen zal komen van niet-vrijmetselaars. Met uitgebreide biografische artikelen.

Charles B. Timmer: Russische notities. Een nieuwe bundel.

Paperback, Arbeiderspers 1985, van ƒ 39,90 voor ƒ 16,90. De Slegte.

Timmer vertaalde een groot deel van de "Russische bibliotheek' en in deze tweede verhaalbundel over Rusland staan dan ook twee hoofdstukken over het vertalen van proza en poëzie, waarin o.a. Van het Reve ervan langskrijgt. Daarnaast veel over zwendel en bedrog in het dagelijks leven in de Sovjet-Unie.

Ronald Blythe (red.): The Pleasure of Diaries.

Gebonden, Pantheon Books 1989, van ƒ 62,40 voor ƒ 17,50. Het Martyrium.

Bloemlezing uit ruim tachtig dagboeken uit de afgelopen vier eeuwen, gerangschikt naar thema's als liefde, slecht huwelijk, in het dorp, ziekte, oorlog, adel, op reis, wanhoop en dood. Veel bekende namen, vrij korte, aantrekkelijke passages en mooi uitgegeven.

Duncan Cumming: The Gentleman Savage.

Gebonden, Century 1987, geïll., van ƒ 65,60 voor ƒ 15,00. De Boekenmarkt, Oude Molstr. 32, Den Haag 070 - 3658226

Biografie van Mansfield Parkyns (1823-1894), een Brit die in Egypte en Abessinië zocht naar de bronnen van de Nijl. Hij kleedde zich als de autochtonen, huwde een plaatselijk meisje en vocht mee met de dorpelingen. Terug in Engeland trouwde hij met de dochter van de voorzitter van 't Hogerhuis.

Jos van Hezewijk: De netwerken van de top-elite.

Paperback, Balans 1988, van ƒ 22,50 voor ƒ 8,90. Steven Sterk, Servetstraat 3 Utrecht 030 - 334973.

Studie over de invloedssferen van bedrijven, commissarissen, banken, overheid, universiteiten, adel, rotary en "familieclans'. Met een hoop schema's en uitvoerige namenlijsten waaruit valt op te maken wie wie kent en waarvan. Een recensent typeerde het boek als een ""cocktail met een bijsmaak''.

    • Ewoud Sanders