Provincie moet autosloop afdekken

HAARLEM, 24 AUG. De provincie Noord-Holland moet binnen een half jaar beginnen met het afdekken van het sterk vervuilde autosloopterrein De Liede in de gemeente Haarlemmermeer. Dat heeft de rechtbankpresident in Haarlem, mr. C.A. Terwee-Van Hilten, gisteren bepaald in het kort geding dat tegen de provincie was aangespannen.

Het sloopterrein De Liede is verontreinigd met zware metalen en minerale oliën.

Volgens de provincie hoeft dit sloopterrein niet dringender te worden schoongemaakt dan andere vervuilde terreinen. Het sodapoeder zou voor het grootste deel verdwenen zijn en de vuile grond zou geen direct gevaar opleveren.

De Haarlemse rechter wees op een recent onderzoek dat spreekt van een verhoogd risico voor milieu en gezondheid. De rechter verplichtte de provincie het terrein binnen een jaar na heden met betonplaten af te dekken. Volgens Noord-Holland kost die operatie zo'n vier miljoen gulden. Die verplichting vervalt als het provinciebestuur voor februari volgend jaar besluit de vervuilde grond op een andere manier te saneren. (ANP)