Piersonbank legt dure klanten heffing op

ROTTERDAM, 24 AUG. Bank Pierson, Heldring & Pierson, een volle dochter van ABN Amro, wil particuliere cliënten kwijt. Althans, de minder vermogenden en zij die frequent gebruik maken van haar diensten voor betalingsverkeer.

De bank brengt met ingang van 1 oktober particuliere cliënten tarieven in rekening voor betalingen, waarmee ze de eerste bank in Nederland wordt die voor een standaard-overschrijving een vergoeding vraagt. (Voor betaalpasjes, veelvuldig chequegebruik, gebruik van geldautomaten en spoedopdrachten brengen veel banken hun klanten al tarieven in rekening.)

Pierson berekent voor de uitvoering van een schriftelijke opdracht, zoals een betaling met behulp van bankgiroformulier, 5 gulden. Is de opdracht in vreemde valuta, dan kost uitvoering ervan 25 gulden. Betalingen naar het buitenland zijn duurder: tot en met 25 mille kost dat 30 gulden, daarboven het dubbele. Betalingen aan de belastingdienst, naar vijf vaste rekeningen en naar andere Pierson-rekeningen zijn kosteloos.

Pierson noemt de invoering van de tarieven onderdeel van zijn strategie. De bank is gespecialiseerd in vermogensbeheer en ziet betalingsverkeer niet als standaarddienst. “Het huis-, tuin- en keukenverkeer proberen we door invoering van die tarieven te ontmoedigen”, verklaart secretaris J.W. Jonker. “Onze meeste cliënten hebben een tweede bank die hun gewone, dagelijkse betalingen verzorgt.”

Bij Pierson is men zich ervan bewust, aldus Jonker, dat de invoering van tarieven klanten kan kosten. “We hebben tevoren zorgvuldig het feitelijke betalingsgedrag van onze klanten bekeken. Ongetwijfeld gaan we kleinere cliënten verliezen. Enkelen hebben inmiddels meegedeeld het onder de huidige omstandigheden beter te vinden weg te gaan. Dat is een consequentie van onze keuze.”

Om hoeveel cliënten het gaat, weigert Jonker te zeggen. Evenmin wil hij kwijt hoeveel geld Pierson op dit moment op het betalingsverkeer moet toeleggen en hoeveel de getroffen maatregelen zulen opleveren. “Op langere termijn streef je naar kostendekkende dienstverlening, maar op de kortere termijn is daar door een verbeterde rentevergoeding geen sprake van.”

De meeste Nederlandse banken onderzoeken momenteel hoe ze betaaldiensten van tarieven kunnen voorzien, wat de hoogte ervan moet zijn en wanneer ze kunnen worden ingevoerd. Door sturing via tarieven willen de banken de kosten van het betalingsverkeer - miljarden guldens per jaar - terugdringen en gebruikers ervan aanzetten tot doelmatiger en goedkoper betaalvormen.

De Rabobank wil dit najaar als eerste grote bank particuliere klanten tarieven voor bepaalde standaard-transacties in rekening brengen. Deze bank liep ook voorop bij de introductie van tarieven voor diensten aan zakelijke gebruikers, in ruil voor een hogere rentevergoeding. NMB Postbank en ABN Amro volgden niet lang daarna. De Postbank heeft daarbij laten weten de standaard-dienstverlening aan particulieren kosteloos te willen houden. ABN Amro verricht op dit moment onderzoek naar nadere tarifering. Een woordvoerder ontkent dat ABN Amro dochterbedrijf Pierson, Heldring & Pierson als proeftuin gebruikt voor de berekening van tarieven aan particulieren. Pierson zegt haar beleid in dezen volstrekt zelfstandig te hebben ontwikkeld.

De Consumentenbond tilt niet zwaar aan de invoering van tarieven door Pierson, Heldring & Pierson, omdat de bank nauwelijks van belang is voor doorsnee-consumenten.