Opiniepeilingen

Op gezette tijden lezen wij in de krant de resultaten van een opinie-onderzoek: 'Als er nu algemene verkiezingen zouden worden gehouden' zou de Tweede Kamer er zó uitzien; waarna de stemmenpercentages en zetelaantallen van de grote politieke partijen volgen.

Ten onrechte ontbreekt volgens mij het percentage blancostemmers plus wegblijvers. Gaan de opiniepeilers aan deze categorieën voorbij, of worden ze voor het gemak weggelaten? Weliswaar wordt de samenstelling der Kamer bepaald door het aantal uitgebrachte geldige stemmen, maar de (betrekkelijke) waarde van dit "verkiezings'resultaat zal groter (of kleiner) worden als ook het opkomstpercentage vermeld is. Bovendien is dit cijfer een graadmeter voor het aanzien, dat onze parlementaire democratie bij de Nederlandse stemgerechtigden geniet. Ruurlo.

    • H. Post