Ondanks stagnatie hogere winst VRG

In het eerste halfjaar is de netto winst van de VRG-groep (grafische en kantoorsystemen) met 5 procent gestegen tot 30,9 miljoen gulden.

Deze toeneming is voornamelijk te danken aan de winststijging van 11 procent in het eerste kwartaal. In het tweede trimester was eerst nog sprake van een verbetering van de marktsituatie, maar dit herstel zette niet door. Daardoor werd in dit kwartaal een netto winst behaald die gelijk is aan die in het corresponderende kwartaal van 1990. Rekening houdend met een hoger aantal uitstaande aandelen per 30 juni steeg de winst per aandeel van 3,04 gulden tot 3,07 gulden. De omzet beliep in het eerste halfjaar 1584 miljoen gulden en lag daarmee nagenoeg op het niveau van de vergelijkbare periode vorig jaar. De raad van bestuur handhaaft de eerdere verwachting dat de netto winst over geheel 1991 hoger zal zijn dan die over vorig jaar.