Omroep

In het artikel "Onderhuidse Haagse afkeer van omroepbestel' (NRC Handelsblad, 17 augustus) stelt J. Verhoeve de retorische vraag: “Het publiek kijkt toch niet minder naar "Klasgenoten' nu dit met reclame in het program bij RTL4 is te zien?” Toch is, al heeft Verhoeve dat niet bedoeld, het antwoord: ja. Immers, 20-25 procent van het publiek kan RTL4 niet - en dus "Klasgenoten' nu niet meer - ontvangen, omdat men geen kabelaansluiting kan krijgen of alleen tegen prohibitief hoge kosten.

Belanghebbenden en zogenaamde deskundigen negeren de toch niet onbelangrijke minderheid der "onbekabelden' stelselmatig of - nog erger - weten niet van hun bestaan af dan wel vergeten dat. Om Verhoeve nog eens te citeren: “Overal gaat tegenwoordig de commerciële tv via satelliet en kabel. Waarom zou die in Nederland dan via de etherfrequentie moeten?”

Dat "overal' is onjuist: buiten Nederland is de bekabelingsdichtheid (allicht!) veel geringer. En Verhoeves laatste vraag krijgt als antwoord: omdat de "onbekabelden' niet wensen te worden geboycot, genegeerd, vergeten of als tweederangsburgers te worden behandeld en evenmin willen worden verplicht allerlei dure apparatuur extra aan te schaffen.

    • M.J.D. van Dam