Kleine omroepen oneens met plan budgetverlaging

HILVERSUM, 24 AUG. De IKON en het Humanistisch Verbond verzetten zich tegen een dreigende verlaging van de omroepbudgetten met twintig procent. In een brief aan de Tweede-Kamercommissie voor welzijn en cultuur hebben zij gisteren gevraagd om meer begrip voor de positie van de kleine zendgemachtigden.

De niet aan leden gebonden zendgemachtigden zijn bezorgd over het voorlopige standpunt van het Commissariaat voor de Media dat het uurbedrag van de kleine zendgemachtigden tot 100.000 gulden kan worden verlaagd.

Het commissariaat komt tot dit standpunt op basis van een onderzoek door een accountantskantoor naar de financiële positie van de kleine zendgemachtigden. De onderzoekers concluderen dat het verschil in uurbedragen tussen de omroepen en de kleine zendgemachtigden te groot is. De grote omroepen krijgen uit de omroepgelden 80.000 gulden per uur zendtijd, de kerkelijke en levensbeschouwelijke zendgemachtigden krijgen nu 128.000 gulden per uur.

De betrokken omroepen hebben ernstige kritiek op het rapport. Volgens IKON-directeur R. Haan is een onjuiste maatstaf gebruikt. In het rapport wordt een vergelijking gemaakt met de A-omroepen. Doordat deze omroepen meer zendtijd hebben geaccepteerd zonder dat zij daarvoor extra geld kregen, is hun gemiddelde uurbedrag gedaald, aldus Haan. (ANP)