Kamerleden verbaasd over kritiek van Indonesië

JAYAPURA (IRIAN JAYA), 24 AUG. De Tweede Kamer-delegatie die op dit moment een werkbezoek brengt aan Indonesië heeft verbaasd gereageerd op de jongste uitlatingen van Indonesië's coördinerend minister van veiligheidszaken, admiraal b.d. Sudomo. Die toonde zich woensdag “bezorgd” over het bezoek dat de zeven Kamerleden zondagmorgen hebben afgelegd aan de Cipinang-gevangenis van Jakarta. Daar zitten Indonesië's belangrijkste politieke gevangenen hun straf uit.

De minister verweet de Nederlandse parlementariërs dat ze vooraf geen toestemming hadden gevraagd aan de autoriteiten, wat zij “als gasten van de Indonesische regering” beleefdheidshalve hadden moeten doen.

Delegatieleidster J. Verspaget (PvdA) meent dat Sudomo's kritiek berust op een misverstand. Verspaget: “Dit was een privé bezoek dat buiten het officiële programma viel. Bovendien zijn wij geen gasten van de Indonesische regering. Dit is een onafhankelijke missie van de vaste Kamercommissie voor Ontwikkelingssamenwerking van het Nederlandse parlement. Dergelijke bezoeken brengen we ook aan andere ontwikkelingslanden; ze dienen om ons een zo breed mogelijk beeld te geven van de situatie in het betreffende land.

Buitenlandse missies als deze worden betaald uit het reisbudget van de Tweede Kamer en worden organisatorisch begeleid door de Nederlandse ambassade ter plaatse.

Verspaget vertelt wat er in de gevangenis gebeurde: “De delegatie heeft zich in Cipinang aan de daar geldende regels gehouden. We hebben bij de ingang onze tassen, paspoorten en camera's afgegeven en vervolgens hebben we een minuut of twintig in de bezoekersruimte doorgebracht”.

Daar spraken de Kamerleden onder meer met Viktor, die vastzit wegens zijn rol in de studentendemonstraties tegen de recente verhoging van de energieprijs, en met enkele Oosttimorese gevangenen. Verspaget: “Onze bedoeling was een beeld te krijgen van de situatie van deze gevangen en hen een hart onder de riem te steken.”

De delegatie vroeg ter plaatse toestemming voor een gesprek met Subandrio, een voormalige minister van buitenlandse zaken onder Soekarno, die in Cipinang een levenslange gevangenisstraf uitzit wegens zijn rol bij de mislukte coup van 1965. Verspaget: “Dat werd zonder opgaaf van redenen geweigerd. Wel zei men ons dat zo'n bezoek misschien op een later tijdstip wel mogelijk zou kunnen zijn”.