Hogere winst voor Handelsgebouwen

Het resultaat na belastingen van Groothandelsgebouwen in Rotterdam is over de eerste helft van het jaar gestegen van 273.400 gulden tot 283.900 gulden.

De bedrijfsopbrengsten namen toe van 4,9 miljoen gulden tot 5,1 miljoen gulden. De verwachting is dat over geheel 1991 het resultaat dat van 1990 in lichte mate zal overtreffen en dat het dividend wordt gehandhaafd.