Foto: De veertiende Amsterdamse Uitmarkt is ...

Foto: De veertiende Amsterdamse Uitmarkt is gisteravond geopend met een veelzijdig saxofoonconcert en de eenmalige uitvoering van de door Floating Amsterdam geproduceerde opera T.I. Tanic (no panic) van Rombout Willems.

Het gestileerde schouwspel, bekeken door een opeengepakte mensenmassa, speelde zich af op een metersbreed speelvlak in het water voor het Muziektheater. Terwijl de handeling zich op statige wijze voltrok, ging de vloer langzaam hellen - tot sopraan en bariton tijdens hun laatste duet met de enkels in het water stonden en de (nep)vleugel de rivier in gleed. Met rubber bootjes die langszij zoefden, werden de tien dansers in veiligheid gebracht. De twee zangers, de twee musici en de verteller bleven achter tot het licht doofde. Langs het water verdronk veel van het gesprokene en gezongene in de echo van de immense geluidsversterking. De componist maakte gebruik van teksten uit diverse literaire bronnen, die gezamenlijk een beeld van de machtsstrijd bij een nadere ondergang moesten creëren. Floating Amsterdam, die vorig jaar Mezzo, mezzo, mezzo produceerde, hoopt haar opera's ook elders op te voeren. (foto NRC Handelsblad - Chris de Jongh)