"Bewaken Schiphol door marechaussee is niet doelmatig'

DEN HAAG, 24 AUG. Wanneer de marechaussee de taken van de rijkspolitie overneemt op de luchthavens levert dat nauwelijks efficiencywinst op. Wel dreigt verlies van doelmatigheid omdat ervaring van de dienst luchtvaart van de Rijkspolitie dan verloren gaat.

Dit staat in het nog vertrouwelijke rapport “Een andere kijk”, dat op verzoek van algemeen inspecteur De Wijs van het korps rijkspolitie is uitgebracht aan de minister van justitie. Eerder maakten de ministers van justitie, binnenlandse zaken en defensie bekend dat de Koninklijke Marechaussee in het kader van de zogenoemde Grote Efficiency-operatie, en in verband met het wegvallen van de binnengrenscontroles na 1992 in het kader van de Europese integratie, civiele taken krijgt. In een voor de zomer uitgelekte brief waarschuwde inpecteur-generaal De Wijs de minister al voor “Belgische toestanden” wanneer de marechaussee reguliere politietaken wordt toebedeeld. Hiermee doelde hij op de volgens hem weinig overzichtelijke gezagsstructuur waarin dit onderdeel zou worden ingebed: onder beheer van Defensie, onder gezag van Justitie en op lokaal niveau aangestuurd door de burgemeester en de hoofdofficier van justitie. Hierdoor dreigt volgens De Wijs een politie-apparaat dat zich autonoom gaat gedragen.

In het nu uitgelekte rapport wordt gesteld dat de kosten van de operatie een bedrag van ruim 20 tot 67 miljoen gulden belopen. Daarmee zou dan een besparing op de bureaukosten van de Dienst Luchtvaart worden gerealiseerd van 2 miljoen gulden per jaar.

Meer principieel wordt gesteld dat er “een omvangrijk pakket aan civiele politietaken wordt overgedragen aan het defensieapparaat.” Ook wordt volgens het rapport het streven naar een eensoortige politie in Nederland, door samenvoeging van Rijks- en gemeentepolitie, door het besluit om de marechaussee civiele taken te geven doorkruist. “Op de langere termijn zal een nieuw soort politieapparaat ontstaan met steunpunten in het gehele land.”