Beeldvorming

Ter aanvulling op het stukje "Katholiek "voelt' het wielrennen' van PdJ in NRC Handelsblad van 5 augustus merk ik op dat de passie van oud-premier Van Agt voor het wielrennen slechts berustte op electorale overwegingen. In een interview uit 1987 (Medische Spiegel, nr. 1, blz. 20-21) zegt hij daarover: “Mijn belangstelling voor fietsen is fake. Ik heb jarenlang het gebruik van het rijwiel gepropageerd, maar in werkelijkheid zat ik er met tegenzin op, zeker als de weersomstandigheden er niet naar waren. Mijn maniakale belangstelling voor de fiets was beeldvorming die ik zorgvuldig heb laten voortduren, omdat zij mij electoraal goed van pas kwam.”

Het citaat is vermeld in: Bob van den Bosch, "Ole, we are the champions': sport en internationale betrekkingen. ('s-Gravenhage 1988) serie: Clingendael Voorlichting. Blz. 14.