Aantal "zwartkijkers' drastisch verminderd

DEN HAAG, 24 AUG. Het aantal "zwartkijkers' is de afgelopen maanden dank zij een intensieve voorlichtings- en opsporingscampagne van de PTT drastisch teruggedrongen. Ongeveer 150.000 mensen hebben sinds begin april aangifte gedaan bij de dienst omroepbijdragen (DOB) van de PTT. In een vergelijkbare periode melden zich normaal gesproken ongeveer 20.000 mensen om geregistreerd te worden als betalende tv-kijker en-of radioluisteraar.

Onder het motto "Kijk je zwart, dan zit je fout' probeert de DOB "zwartkijkers' ertoe te bewegen hun jaarlijkse kijk- en luistergeld van 168 gulden te betalen. Veel mensen zouden niet weten dat zij volgens de Mediawet een omroepbijdrage verschuldigd zijn. Met spotjes op radio en tv probeert de DOB hen daarvan te doordringen.

De laatste schatting van het aantal "zwartkijkers' dateert van 1984: tussen de 250.000 en 500.000. Volgens een woordvoerster van de DOB is het aantal huishoudens, dus ook het aantal zwartkijkers, sindsdien fors toegenomen.

In geld uitgedrukt komt een aanwas van 150.000 betalende kijkers en luisteraars neer op ruim 25 miljoen gulden extra. Het succes van de actie is vooral goed nieuws voor de omroepen in Hilversum omdat de opbrengst van de omroepbijdrage vrijwel geheel aan hen ten goede komt. Bovendien speelt de omroepbijdrage als inkomstenbron voor hen een steeds grotere rol doordat de inkomsten uit reclame sinds de komst van de commerciële tv-zender RTL4 gestaag dalen.

Het onderzoeksbureau McKinsey schatte eind vorig jaar na het doorlichten van het Nederlandse omroepbestel dat er bij de "zwartkijkers' tussen de 26 en 52 miljoen gulden te halen valt. Nu de campagne halverwege is, blijkt de voorzichtigste raming al gehaald. Het ministerie van WVC verklaarde bij het begin van de campagne al tevreden te zijn met 100.000 nieuwe betalers, samen goed voor bijna 17 miljoen gulden.

Volgende maand begint de Dienst Omroepbijdragen een intensieve campagne die zich uitsluitend richt op de niet-betalende kijkers en luisteraars. Het komende half jaar krijgt nagenoeg elke niet-betaler een brief waarin hem wordt gevraagd aangifte van een tv en-of radiotoestel te doen. Op "zwartkijken' staat een boete van maximaal 5.000 gulden.

In de afgelopen maanden is al een omvangrijke proef genomen met het aanschrijven (direct mail) van potentiële "zwartkijkers'. Een proefzending van 24.000 brieven leverde de Dienst Omroepbijdragen 11.000 nieuwe betalende kijkers en luisteraars op, goed voor bijna 2 miljoen gulden.