Winststijging Bank Mendes Gans 7 pct

De winst van Bank Mendes Gans is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen met ruim zeven procent.

Traditiegetrouw vindt de onderneming het ook nu niet nodig hierbij nadere cijfermatige informatie te verstrekken. De bank verwacht de winstgroei van de eerste jaarhelft in het tweede halfjaar te kunnen voortzetten. In 1990 boekte Mendes Gans, nadat de halfjaarwinst in dat jaar met vijf procent steeg, over het hele jaar een netto resultaat van 7,2 miljoen gulden tegen 6,8 miljoen gulden in 1989. De winst per aandeel kwam vorig jaar op 323 gulden, vergeleken met 307 gulden in 1989.