Weer proces tegen bouw museum

DEN HAAG, 23 AUG. Het bouwen van het nieuwe Groninger Museum in het kanaal voor het station tast het stadsgezicht aan. Bovendien is de inspraakprocedure ondeugdelijk geweest. Om die redenen hebben de Vereniging tot Behoud van een Waardevol Stadsgezicht, de Bond Heemschut en andere belanghebbenden bij de afdeling geschillen van de Raad van State vernietiging gevraagd van de provinciale goedkeuring van het betreffende bestemmingsplan.

Het Groninger Museum wil in het Verbindingskanaal een nieuw museum, ontworpen door de Italiaanse architect Allessandro Mendini, bouwen. Een gift van de Gasunie van 25 miljoen gulden heeft dat mogelijk gemaakt. Het ontwerp heeft zowel binnen als buiten het museum al veel weerstand opgeroepen. Omwonenden procedeerden al eerder tegen het plan. Het museumbestuur heeft begin dit jaar, uit onvrede met het museumbeleid voor de nieuwbouw, tevergeefs gepoogd de macht van directeur Frans Haks in te perken.