VSB Fonds hoopt op 8 pct rendement

Het VSB Rente Fonds, een huisfonds van de Verenigde Spaarbank heeft in het eerste halfjaar een beleggingsresultaat geboekt van 4,33 procent.

Op jaarbasis zou het netto rendement kunnen uitkomen op ongeveer 8 procent. Eind juni was het vermogen van het fonds 51,5 miljoen gulden groot en bedroeg het aantal uitstaande aandelen 590.000. Een ander fonds van de spaarbank, het VSB Mix Fund, boekte in het eerste halfjaar een beleggingsresultaat van 12,9 procent. Het vermogen was eind juni 77 miljoen gulden. Het aantal uitstaande aandelen daalde met 180.000 tot 1,4 miljoen.