VS verlengen boycot, extra verliezen Delft

NEW YORK, 23 AUG. De Amerikaanse overheid, zwaar geïrriteerd door de lakse houding van Delft Instruments, heeft het exportverbod tegen de firma met drie maanden verlengd tot 22 november en uitgebreid tot alle dochterondernemingen van de firma in de hele wereld.

Delft Instruments heeft vandaag bekend gemaakt dat over de eerste zes maanden "een aanzienlijk verlies' is geleden. Door de verlenging van het exportverbod zal ook het hele jaar met "een aanzienlijk verlies' worden afgesloten, zo verwacht Delft Instruments. Een dergelijke aanduiding staat in de financiële wereld voor een verlies van tientallen miljoenen guldens. Als gevolg van de Amerikaanse boycot is de fabricage van thermische apparatuur stilgelegd.

De directie van Delft Instruments noemt het verlengen van het exportverbod "betreurenswaardig' en heeft hoger beroep aangetekend. Het verbod werd oorspronkelijk uitgevaardigd op 22 februari en liep tot 22 augustus. De Amerikaanse regering ging over tot het verbod nadat tijdens de Golfoorlog nachtkijkers van Delft waren gevonden in tanks van het Iraakse leger. Delft mocht essentiële onderdelen voor zijn nachtkijkers niet langer uit Amerika betrekken.

Het tijdelijke exportverbod is nu verlengd omdat Delft nog geen interne maatregelen zou hebben genomen om herhaling van de overtredingen te verkomen. “Delft Instruments is er niet in geslaagd een systeem voor interne controle op te stellen,” aldus een zegsman van het Ministerie van Handel. Maar volgens de directie van Delft voldoet het bedrijf nu aan alle richtlijnen.

De beslissing voor verlenging van het exportverbod werd woensdagavond genomen, nadat op maandag de advocaten van Delft waren gehoord. Uit de tekst van de beslissing blijkt hoe weinig indruk de argumenten van Delft hebben gemaakt. Delft zei allereerst dat het weliswaar overtredingen had begaan, maar dat die in strijd waren met de regels voor munitie-export en dat het Ministerie van Handel er dus geen zeggenschap over had. Onderminister Kenneth Cutshaw verwierp dat argument als volgt: “Het ministerie heeft vastgesteld dat Delft Amerikaanse exportregels heeft geschonden en - gezien de ernst van de overtredingen - dat heel goed opnieuw kan doen. Dat die schendingen de munitie-regels betroffen is geen garantie dat Delft niet in de toekomst ook goederen zal leveren die vallen onder de Export Administration Regulations.”

Delft zei verder dat de boosdoeners waren ontslagen, overgeplaatst of bestraft. Cutshaw: “Ons bewijs toont integendeel aan dat, hoewel Delft is begonnen met het instellen van interne controlemethodes, het nog te vroeg is om te zien of deze adequaat zijn. (...) Daar komt bij dat de traagheid waarmee Delft deze zaak heeft behandeld, haar oprechtheid in twijfel brengt.” Dat de onderneming pas zo laat de richtlijnen heeft kunnen doorvoeren wijt Delft Instruments aan de langdurige onderhandelingen met de Amerikaanse overheid. “We wisten gewoon niet waaraan we moesten voldoen”, aldus een woordvoerster van het bedrijf vanmiddag.

Delft zei tenslotte dat het groot financieel verlies had geleden en in de toekomst zal lijden. “Dat is niet relevant,” aldus Cutshaw. Hij breidde het verbod zelfs uit tot niet alleen Delft maar ook 46 andere maatschappijen die op één of andere manier met Delft Instruments zijn geaffilieerd, van Ermelo tot aan Hong Kong.

Pag.12:

VS-klanten zagen af van zaken doen

Delft heeft in zijn jaarverslag over 1990 gezegd dat het schade heeft geleden door het exportverbod van de Amerikaanse overheid. Voor de fabricage van de thermische apparatuur voor nachtkijkers zijn sensoren nodig, die het kocht van Hughes Corp. in Californië. Die fabricage is nu stilgelegd. Bovendien leed Delft door alle publiciteit ook op een andere manier schade. De verkoop van medische apparatuur aan ziekenhuizen valt niet onder het exportverbod, maar Amerikaanse klanten durfden geen zaken meer te doen met Delft hangende het onderzoek. Het Ministerie van Handel zei in april dat het werd overspoeld met vragen van ziekenhuizen, en dat het geen advies kon geven zo lang het onderzoek niet was afgesloten. Dat geldt nog steeds, aldus een woordvoerder.

Oldelft Corp. of America, de Amerikaanse dochter van Delft, verkocht vorig jaar voor ongeveer 30 miljoen dollar aan medische apparatuur in de VS. Dat is bijna 15 procent van de totale omzet van Delft Instruments.

Delft Instruments heeft vandaag aangekondigd dat oud-Philips-man ir W. Troost (66) aan het bestuur van Delft Instruments wordt toegevoegd. De commissarissen zeggen dat “versterking van het bestuur noodzakelijk is gezien de problematiek waarmee de onderneming sinds enige tijd wordt geconfronteerd”. Troost was directeur van de Philips-NMB joint-venture ASM-Litography.

Over de Amerikaanse boycot wordt op 24 september een buitengewone aandeelhoudersvergadering gehouden, waarin de directie van Delft Instruments zal ingaan op het exportverbond van de VS.

    • Michiel Bicker Caarten