Vier glazen alcohol per dag verlagen risico op hart- en vaatziekten

Mensen die een of twee alcoholconsumpties per dag drinken hebben een 30 procent lager risico op hart- en vaatziekten als mensen die niet elke dag een glaasje nemen. Wie drie of vier glazen drinkt heeft zelfs een risico dat 50 procent lager is. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder 50.000 mannen tussen 45 en 70 jaar oud, gepubliceerd in het Engelse medische tijdschrift The Lancet. Overmatig alcoholgebruik is een belangrijke risicofactor voor veel ziekten, waarschuwen de onderzoekers van Harvard University.

Al vaker is aangetoond dat matige drinkers minder aan hartziekten lijden, maar men legde het oplimum meestal bij een twee glazen. Over de oorzaak tastte men lang in het duister, maar tegenwoordig is bekend dat bij matig alcoholgebruik het HDL-gehalte in het bloed toeneemt. HDL is een eiwit dat cholesterol door de boedbaan naar de lichaamscelen transporteert waar het nodig 1S voor de opbouw van de celwand. HDL wordt tot de 'goede' cholesterolfractie gerekend. Een ander eiwit, LDL, transporteert ook cholesterol maar heeft de neiging het aan de binnenkant van de bloedvaten af te zetten waardoor het arterosclerose en daarmee hartziekten veroorzaakt. Het behoort daarom tot het slechte cholesterol. Het totale cholesterolgehalte wordt tegenwoordig niet meer alleen als maatgevend voor het risico op hart- en vaatziekten beschouwd. Het HDL-gehalte moet hoog zijn en het LDLgehalte laag.

Dat matige alcoholconsumptie gezonder is dan veel alcohol drinken gelooft iedereen wel, maar dat twee of drie glazen per dag beter is dan geheelonthouding wordt maar moeilijk geaccepteerd. Critici beweren dat onder de niet-drinkers veel mensen zijn die al een ernstige ziekte hebben doorgemaakt of er nog aan lijden, zodat het helemaal niet verwonderlijk is dat geheelonthouders vaker aan hart- en vaatziekten overlijden dan matige drinkers. De gezonde geheelonthouders zouden apart moeten worden bekeken.

Dat gebeurde tot op zekere hoogte in een Nieuw-Zeelandse studie die enkele weken geleden in de British Medical Journal is verschenen en ook daar kwamen de nooit-drinkers er niet best van af. Nagegaan werd of het ogenschijnlijk beschermende effect van matige alcoholconsumptie werd veroorzaakt door de hoge risico's van voormalige drinkers die tot inkeer zijn gekomen en nu helemaal niet meer drinken. De geheelonthouders die nooit hadden gedronken bleken echter een grotere kans op hartaanvallen te hebben dan mensen die tot 56 alcoholische consumpties per week namen. De tot inkeer gekomen drinkers in de geheelonthoudersgroep hadden een risico dat meer leek op dat van de matige drinkers dan op dat van de geheelonthouders die nooit dronken. Ook als uit die laatste groep nog de mensen werden weggelaten die werden behandeld voor hoge bloeddruk en andere hart- en vaatproblemen. nierziekten en voor maag- en darmziekten, veranderde het risico niet.

Het beschermende effect van matige alcoholconsumptie was in de Nieuw-Zeelandse studie bij vrouwen groter dan bij mannen. Dat is een nieuwe aanwifzing voor het steeds sterker wordende vermoeden dat hart- en vaatziekten bij vrouwen een ander verloop hebben dan bij mannen.