Talisman no. 41

Wie iets zegt doet dat meestal om iets wat hij in zijn hoofd heeft in het hoofd van een ander te krijgen.

Maar je kan ook iets zeggen om te kijken of een microfoon het doet, of omdat je bang bent in het donker, of om iemand pesterig na te apen.

Wat je ook kan doen is: met een groep kinderen om de beurt een woord zeggen en zo een lang verhaal maken. Dat spel kennen ze in alle landen, maar er is geen naam voor en ik heb nooit de spelregels gezien.

Het eerste kind zegt een woord, bij voorbeeld: “Er”.

Het tweede kind, dat naast het eerste zit, is een braaf kind. Het denkt aan Er was eens en zegt daarom als tweede woord: “was”. Nu hebben we al: Er was. Het derde kind is niet braaf, het zegt expres: “Nooit”. Nu hebben we: Er was nooit. Kind Vier zegt: “zo'n”.

Er was nooit zo'n. Nu is het eerste kind weer aan de beurt. Die zegt bijvoorbeeld: “Vreselijk”. Er was nooit zo'n vreselijk. “Lawaai” zegt het brave kind. En zo gaat het voort. Het verhaal is nu al:

Er was nooit zo'n vreselijk lawaai geweest als op de afgrijselijke dag dat een mannen...

“Nee”, zegt het kind dat aan de beurt is, “dat kan niet: een mannen, daar kun je geen zin van maken”.

“Jawel” zegt het kind dat mannen zei: “een mannen verslindende tijger”. Dus het kind dat aan de beurt is, zegt: “Verslindende”.

Je kan het spel met elk aantal kinderen spelen. Met honderd kinderen duurt het lang voor je aan de beurt bent. Met 1 kind heet het: “Een verhaal vertellen”.

Ik heb twee vragen. Hoe heet dit spel? Kende je het al en heeft het bij jullie een naam? Of verzin er een goede naam voor.

De tweede vraag is: Wat zou jij als volgende woord zeggen, als ons verhaal tot nu toe is:

Er was nooit zo'n vreselijk lawaai als op de afgrijselijke dag dat de mannen verslindende reuzenmier met zijn paarsgeschilderde poten boven op de ....?

Stuur je oplossingen naar Talisman, Kinderpagina, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam. Er is een prijs voor de mooiste naam van het spel en een prijs voor het mooiste vervolgwoord.

Oplossing Talisman no. 40

Michelle (11 jaar) uit Breda schreef over nummerbord ST-99-PL het volgende: “Ik heb van het nummerbord een woord gemaakt. En dat woord is geworden: STrandPaaL. Wij doen thuis ook altijd van die spelletjes, maar dan om het nummer bord van onze auto te onthouden. Bij onze oude auto was het nummerbord: TG-07-RF. Daar hadden wij Trouwt Graag met (0)7-jarige Rokende Fluitiste van gemaakt. En bij onze nieuwe auto is het Zeer Goed 51x Niet niX. Het is wel fout gespeld, maar we konden niks anders verzinnen.” Michelle HendriX krijgt de prijs.