Risico's Credit Lyonnais overgenomen

ROTTERDAM, 23 AUG. De risico's op de miljardenkredieten van Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) aan het Italiaanse zakenduo Giancarlo Parretti en Florio Fiorini zijn volledig en onvoorwaardelijk overgenomen door de Franse moederbank Crédit Lyonnais. CLBN heeft daarnaast de kredietverlening aan de filmindustrie afgestoten. Deze twee maatregelen voorkomen dat de bank eind dit jaar in grote problemen zou zijn gekomen.

Dit werd gistermiddag op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van CLBN bekend gemaakt. De getroffen maatregelen komen er op neer dat CLBN geen enkel risico loopt voor de kredieten aan Parretti en Fiorini, die naar schatting ongeveer 3 miljard gulden bedragen.

Volgens W. van Driel, de bestuursvoorzitter van de bank die in juni J.J. Brutschi opvolgde, dreigden de problemen met de filmstudio MGM- Pathé - eigendom van Parretti en Fiorini - en de overige filmkredieten een zeer grote druk op de resultaten van dit jaar te leggen. De bankier suggereerde dat De Nederlandsche Bank in dat geval vergaande maatregelen zou hebben geëist. “Dat heeft men zich in Parijs gerealiseerd en daarom zijn deze maatregelen getroffen”, aldus Van Driel. De bestuursvoorzitter zei dat vooral de kredietverlening aan het duo Parretti en Fiorini de bank de afgelopen maanden ernstig in opspraak heeft gebracht. Zo daalde de post deposito's - eind vorig jaar 7,4 miljard gulden - in het eerste half jaar met 600 miljoen gulden. Van Driel: “Veel klanten toonden zich bezorgd over het voortbestaan van de bank”.

Van Driel maakte tevens bekend dat CLBN geen medewerking verleent aan de introductie op de Amsterdamse beurs van een onroerend goedfonds van de Chamotte Unie. Dit fonds, waar onder meer Fiorini en Parretti bij betrokken zijn, zou met een voorgenomen maatschappelijk kapitaal van 2,5 miljard gulden een van de grootste Amsterdamse beursfondsen worden.

De filmkredieten van CLBN, die naar schatting een omvang van 3 miljard gulden hebben, worden met terugwerkende kracht vanaf begin dit jaar ondergebracht in een aparte dochtermaatschappij van de Franse moederbank.

CLBN blijft wel betrokken bij de filmfinanciering in de vorm van een management-contract. Daarbij blijven de 40 mederwerkers van Entertainment divisie van de bank tegen een vergoeding hun diensten leveren aan de nieuwe filmdochter van de Parijse moederbank.

De bank maakte gisteren bekend dat de winst in het eerste half jaar daalde tot 6,2 miljoen gulden tegen 33,4 miljoen gulden in de vergelijkbare periode over 1990. Het bruto-resultaat van de bank steeg echter met bijna 8 procent tot 91,2 miljoen gulden.

De daling van de winst werd veroorzaakt door een sterke stijging van de toevoeging aan de voorziening algemene risico's. De bijdrage aan het stroppenpotje van de bank (in 1990 over het gehele jaar 100 miljoen) bedroeg in de eerste zes maanden 85 miljoen gulden. Volgens Van Driel was deze stijging het gevolg van onzekerheden in de Nederlandse kredietverlening en had deze niets te maken met de kredietverlening aan het Italiaanse zakenduo of de filmfinanciering.

De bank verwacht voor het komende half jaar de winst ten opzichte van de eerste helft “aanzienlijk te verbeteren”. Volgens Van Driel zal de bank binnen vijf jaar zijn uitgegroeid tot “de meest rendabele bank van Nederland”.