Resultaat fonds VWN fors hoger

Vaste Waarden Nederland VWN, een fonds dat belegt in klein en middelgroot commercieel Nederlands onroerend goed, heeft in de eerste zes maanden van 1991 een direct beleggingsresultaat geboekt van 8,4 miljoen gulden tegen 5,9 miljoen gulden in dezelfde periode van 1990.

Per aandeel komt dit uit op een stijging van 9,3 procent van 1,83 gulden tot 2 gulden. Het totale beleggingsresultaat (inclusief waardestijging door emissies) bedraagt 9,8 miljoen gulden of 2,35 gulden per aandeel tegen 8 miljoen gulden of 2,48 gulden per aandeel vorig jaar.