Produktie van "koolzaad-motor' is vastgelopen

ROTTERDAM, 23 AUG. De produktie van de milieuvriendelijke "koolzaadmotor' in Nederland is vastgelopen. De telefoon van de onderneming MMB (Moekens Montage Bedrijven) in Zwartsluis, die de Elsbett-motor zou assembleren, is afgesloten. Directeur G. Moeken is onvindbaar, zijn autotelefoon is niet meer "in gebruik'. Voor vijf van de zeven BV's van Moeken is faillisement aangevraagd.

De Duitse onderneming Elsbett Konstruktion (Elko) in Hilpoltstein, die Moeken de licentie voor de produktie van de motor verkocht, heeft al een half jaar niet meer van hem gehoord. De miljoenen guldens die Moeken voor de licentie en een aantal testmotoren moet betalen, zijn nooit gearriveerd. “We hebben geen enkel vertrouwen meer in de samenwerking met Moeken”, zegt Günter Elsbett. Nederlandse particulieren die geld in het projekt staken voelen zich "misleid' en proberen via advertenties in de Autokampioen contact met elkaar te krijgen.

De Elsbett-motor is een luchtgekoelde dieselmotor met een aangepaste zuiger die in plaats van dieselolie plantaardige oliën kan verbranden. Het is een vinding van Ludwig Elsbett die hem met zijn zoons Günter en Claus marktrijp maakte. Vorig jaar juni werd bekend dat MMB in Zwartsluis de produktierechten voor de motor had gekocht en op het punt stond de motor in Veendam te gaan assembleren. MMB is een constructiebedrijf met 70 man personeel dat voornamelijk luchtverwarmingssystemen produceert.

In landbouwkringen ontstond enthousiasme voor de Elsbett-motor. De grootschalige teelt van koolzaad voor de produktie van raapolie (als brandstof) werd gezien als een veelbelovende oplossing voor de structurele overproduktie in de akkerbouw. Het gebruik van plantaardige olie in plaats van fossiele brandstof leek bovendien aantrekkelijk in verband met het broeikas-effect. Haagse politici haastten zich naar Groningen om de enige tractor die op raapolie liep persoonlijk in ogenschouw te nemen.

De BV "Elsbett Environmental Engines' is er nooit gekomen, hoe graag de gemeente Veendam dat ook wilde. De onontbeerlijke financiële steun van de provincie Groningen en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschapij bleef uit toen Moeken geen behoorlijk ondernemingsplan kon overleggen. Enige maanden later heette het dat Moeken de motor in Ierland (bij Tullemore) zou gaan produceren maar ook daarvan is het niet gekomen.

Tegen die tijd was de belangstelling voor de motor in Nederland al weer verminderd onder invloed van een studie van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek die uitwees dat alleen met een formidabeleEG-subsidie op de koolzaadteelt raapolie zou kunnen concurreren met diesel. Zelfs een CO2-heffing op diesel zou dat niet kunnen goedmaken.

Toch is de Elsbett-motor een interessante motor, zoals ook blijkt uit een recente studie die TNO voor EZ verrichtte. Elsbett Konstruktion produceert in een proeffabriek maandelijks een vijftigtal motoren die voornamelijk aan afnemers in Zuid-Amerika en het Verre Oosten verkocht worden. Die gebruiken de motoren als stationaire motoren voor het aandrijven van waterpompen en verstoken er palmolie of sojaolie in.