Polisario meldt aanval van Marokko

ALGIERS-RABAT, 23 AUG. Het bevrijdingsfront Polisario heeft gisteren nieuwe bombardementen gemeld in de Westelijke Sahara, de voormalige Spaanse kolonie die Marokko bezet houdt en waar over enkele maanden onder toezicht van de Verenigde Naties een referendum gehouden zal worden over onafhankelijkheid.

Volgens de Polisario-"ambassadeur' in Algiers, Ibrahim Hakim, werden gisteren de nederzettingen Mijek en Tafriti gebombardeerd, waar zich naar zijn zeggen veel burgers bevinden omdat er veel water is.

De Marokkaanse regering heeft geen commentaar gegeven op de beschuldigingen van het Polisario. Eerdere bombardementen noemde Marokko steeds noodzakelijke acties tegen “terroristen”. Diplomaten in de hoofdstad Rabat zeiden gisteren wel grote troepenbewegingen bij Mijek te hebben waargenomen.

Marokko houdt ongeveer viervijfde van de Westelijke Sahara bezet en schermt dit gebied af met een zandwal die voorzien is van radar en andere elektronika en waar het grootste deel van het bezettingsleger zich in bunkers heeft ingegraven. Tussen de wal en de grens met Algerije en Mauritanië ligt een smalle strook waar zowel Westsaharaanse nomaden als guerrillastrijders van Polisario zijn gelegerd.

Marokko en het Polisario hadden met bemiddeling van de VN een akkoord bereikt over de datum waarop een staakt-het-vuren zou ingaan: 6 september. Dan zouden ook de voorbereidingen van het referendum moeten beginnen. De Marokkaanse koning Hassan II heeft om uitstel van het referendum gevraagd. De Marokkaanse regering heeft bij de VN tienduizenden namen van volgens haar kiesgerechtigde Westsaharanen ingeleverd.

Ten behoeve van het referendum moet een groot deel van het Marokkaanse bezettingsleger worden teruggeroepen, wat in de Marokkaanse steden tot nieuwe problemen zou kunnen leiden. De bevolking klaagt al jaren over de manier waarop hoge militairen zich in het leger ten koste van de staatskas verrijken. De sociale situatie in het land staat door massale demonstraties en stakingen onder druk, zonder dat de door vakbonden en studenten gevraagde hervormingen worden doorgevoerd.

“De enige manier om Marokko tot wettig gedrag en rede te brengen, is het land boycotten en isoleren”, aldus ambassadeur Hakim in Algiers. De Spaanse regering liet gisteren weten dat het referendum normaal zoals afgesproken zal moeten worden gehouden. Spanje heeft te maken met de toestroom van duizenden Marokkaanse vluchtelingen, voor een groot deel mensen zonder paspoort. (AP, Reuter)