Nieuw nationaal park in Drenthe

DEN HAAG, 23 AUG. Het natuur- en bosgebied Dwingelderveld in Zuidwest-Drente is sinds gisteren officieel een nationaal park. Deze status was tot nu toe, in 1989, alleen toegekend aan het eiland Schiermonnikoog.

Dwingelderveld is een gebied van 3.500 hectaren dat bestaat uit de Dwingelose Heide, de Kraloër Heide, de Anserdennen en de boswachterij Dwingeloo. Het ligt op grondgebied van de gemeenten Ruinen, Bijlen en Dwingeloo. Staatsbosbeheer en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten zijn de grootste terreineigenaren.

Staatssecretaris Gabor (natuurbeheer) heeft gisteren in Ruinen aan het overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld de beschikkingen overhandigd op grond waarvan het gebied zich met deze status mag tooien. Dwingelderveld wordt naar schatting jaarlijks door een miljoen mensen bezocht. De eisen aan een nationaal park zijn dat het een aaneengesloten gebied van ten minste duizend hectaren is, met natuurterreinen van bijzonder wetenschappelijke waarde.

Het rijk trekt extra geld uit voor een nationaal park, waarvoor speciale maatregelen op het gebied van natuurbehoud moeten worden getroffen en waarvan ook delen voor het publiek kunnen worden afgesloten. Aan Dwingelderveld heeft het rijk tot nu toe 3 miljoen gulden besteed, een bedrag dat eind 1992 tot 4,5 miljoen zal zijn opgelopen. Los daarvan staat het onderzoek naar de vervuiling van de Dwingelose Heide. Natuurmonumenten maakte vorige week bekend dat deze heide met lood en cadmium is vervuild.

Omdat de titel "nationaal park' niet beschermd is, kunnen ook de Hoge Veluwe, de Veluwezoom en de Kennemerduinen zich zo noemen, zonder dat van deze bijzondere status sprake is. Volgens een woordvoerder van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij zou de Hoge Veluwe wel de officiële status van nationaal park kunnen krijgen. Daarvoor is nodig dat een beheers- en inrichtingsplan wordt gemaakt. Voorlopig komen zes andere gebieden eerder in aanmerking, omdat zij al "nationaal park in oprichting' zijn. Dat zijn de Grote Peel, de Biesbosch, Zuid-Kennemerland, De Weerribben (Overijssel), Hamert (Limburg) en Meinweg (Limburg). Van dit zestal wordt De Weerribben waarschijnlijk het eerstvolgende nationaal park, terwijl de Loonse en Drunense Duinen (Noord-Brabant), het Drents-Friese Woud en de Utrechtse Heuvelrug voor de status nationaal park-in-oprichting in aanmerking komen.