Minister Ritzen schrapt subsidie voor Nijenrode

ZOETERMEER, 23 AUG. Nijenrode, de universiteit voor bedrijfskunde in Breukelen, krijgt geen geld meer van minister Ritzen (onderwijs). Verder wil Ritzen de studiefinanciering schrappen voor deelnemers aan zogeheten "erkende onderwijsinstellingen', zoals het instituut Schoevers dat onder andere opleidt tot secretaresse.

Beide maatregelen zullen worden aangekondigd in de begroting voor 1992. Nijenrode krijgt dit jaar nog een subsidie van 11,5 miljoen gulden. Ritzen wil dat het bedrijfsleven en vooral de studenten de financiering van de universiteit in Breukelen voor hun rekening nemen.

De zeshonderd studenten betalen op dit moment jaarlijks bijna een derde van het budget van dertig miljoen gulden: twee miljoen in de vorm van collegegeld, en 7,5 miljoen gulden als vergoeding voor de kosten van huisvesting en voeding op de campus. De eerste twee jaar is het verblijf van de studenten op de campus verplicht, dat kost ze ongeveer 13.000 gulden per jaar. Op de campus wonen 550 studenten. In de eerste drie jaar van de opleiding, die met het bachelorsdiploma wordt afgerond, betalen studenten 2.900 gulden collegegeld. De aanvullende opleiding voor de "master's degree', te vergelijken met het doctoraaldiploma, kost 12.600 gulden aan collegegeld. Om het wegvallen van de subsidie van Onderwijs te compenseren zouden de studenten nog eens jaarlijks 20.000 extra aan collegegeld moeten gaan betalen. Het bedrijfsleven geeft jaarlijks zo'n tien miljoen gulden aan Nijenrode als vergoeding voor (contract-) onderwijs en -onderzoek.

President F.J. Schijff van Nijenrode reageerde vanochtend verbijsterd op het nieuws. Hij noemt het "ongehoord' dat hij tijdens de voorbereiding van de begroting niet over de plannen is genformeerd. Vanochtend wist hij nog van niets. “Als de minister dat doet, is het een opmerkelijke beleidswijziging. De vorige week hebben we juist langdurige en moeizame onderhandelingen met hem afgerond over nieuwe bekostigingsvoorwaarden. Daarbij is afgesproken dat we op dezelfde manier worden gefinancierd als de bedrijfskunde-opleidingen aan de andere universiteiten.”

Over de mogelijke gevolgen voor Nijenrode wil Schijff pas iets te zeggen “als precies bekend is wat de minister wil”. Hij gaat ervan uit dat Ritzen rekening houdt met de verwachtingen die de huidige studenten ten aanzien van hun studiekosten hebben.

De bezuiniging op de studiefinanciering voor deelnemers aan de "erkende onderwijsinstellingen' betreft particuliere voltijdse opleidingen tot bijvoorbeeld secretaresse of voor staatsexamens HAVO en VWO. Een groeiend aantal studerenden tussen de 18 en 30 jaar - in 1991 zo'n 2.500 - krijgt daarvoor studiefinanciering. De maatregel levert 15 miljoen gulden per jaar op.

In de begroting voor 1992 zijn ook enkele maatregelen uit de Tussenbalans verder uitgewerkt. Zo moeten de onderwijsverzorgingsinstellingen die de scholen ondersteunen bij hun lesgevende taken in 1992 10 miljoen inleveren. De Stichting Leerplan Ontwikkeling levert de grootste bijdrage met 2 miljoen. De drie levensbeschouwelijke pedagogische centra raken 1,8 miljoen kwijt terwijl op het CITO - dat schooltoetsen ontwikkelt - een miljoen wordt bezuinigd. De schoolgebeleidingsdiensten krijgen 200.000 gulden minder. Daarnaast worden enkele speciale onderwijsprojecten geschrapt. Zo zal de subsidie van een miljoen voor ontwikkeling van onderwijs in de Friese taal en cultuur in 1994 moeten zijn afgeschaft.