Migrainepatiënten vinden nieuw middel te kostbaar

UTRECHT, 23 AUG. Het nieuwe migrainetablet Imigran dreigt onbereikbaar te worden voor de meeste migrainepatiënten. Een commissie van de Ziekenfondsraad heeft staatssecretaris Simons (volksgezondheid) onlangs geadviseerd het middel niet geheel te vergoeden. Een tablet kost ongeveer dertig gulden, maar op een kwartje na zal de patiënt alles zelf moeten betalen. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten vandaag meegedeeld.

Imigran is sinds juni in Nederland geregistreerd. Het moest worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) dat op 1 juli is ingevoerd. De commissie stelde dat Imigran geen wezenlijke voordelen heeft boven medicijnen met ongeveer dezelfde werkzame stof. Daarom moet het worden opgenomen in een GVS-groep met gelijksoortige middelen en voor die groep geldt een vergoedingslimiet. De kern van het GVS is dat de patiënt de gemiddelde prijs van de medicijnen uit die groep vergoed krijgt en het verschil moet bijbetalen als het middel duurder is.

Volgens de patiëntenvereniging werkt Imigran sneller en beter en heeft het minder bijwerkingen dan al bestaande middelen. Op het ministerie van WVC wordt vandaag overlegd over de vergoeding van Imigran. Fabrikant Glaxo wil wachten met een reactie tot staatssecretaris Simons een besluit heeft genomen.