Meer soorten gas ontsnapt dan bekend

GRONINGEN, 23 AUG. De werkgroep Eemsmond van de Waddenvereniging heeft de Groningse inspecteur voor de milieuhygiëne vragen gesteld over twee recente ontsnappingen van gaswolken bij Akzo in Delfzijl.

Volgens de werkgroep zijn er meer gassoorten ontsnapt dan in eerste instantie is bekendgemaakt. Volgens Akzo zijn er inderdaad meer soorten gas ontsnapt dan is bekendgemaakt. Naast methylchloride en zoutzuurgas is ook methyleenchloride ontsnapt. “We zijn nooit uitputtend in onze informatie hierover en beperken ons tot de hoofdzaken”, aldus directeur H.C.J. Scheffers. “Het gaat tenslotte om gelijksoortige verbindingen.” De werkgroep wil tevens dat de inspecteur scherpere veiligheidsmaatregelen neemt.