Leeuwarden krijgt bos van energiebedrijf

ROTTERDAM, 23 AUG. De inwoners van Leeuwarden krijgen dank zij het CO2-probleem een nieuw "multifunctioneel' bos van 140 hectare naast de deur. Dit jaar wordt nog met de aanleg van het bos, ten noorden van het stadscentrum, begonnen. Nu moeten de Leeuwardenaren nog drie kwartier per auto rijden om het dichtstbijzijnde bos te bereiken.

Het nieuwe bos, een initiatief van de Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (SEP) in Arnhem, moet een rol spelen in de bestrijding van het broeikaseffect. Door het toenemende energieverbruik komt er steeds meer CO2 in de atmosfeer. CO2 ontstaat bij verbranding van olie, gas en kolen en wordt beschouwd als de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect. Groene planten en bomen absorberen veel CO2. De SEP wil door bosaanplant een bijdrage leveren aan de milieubescherming, als compensatie voor de uitstoot van schadelijke gassen door de Nederlandse elektriciteitscentrales. Vorig jaar presenteerde de SEP in dit kader plannen voor de aanleg van een bos in Zuid-Amerika ter grootte van de provincie Drenthe.

Met de aanleg van het Leeuwarder bos, waarin recreatie, natuurbescherming en houtproduktie worden gecombineerd, is 9 miljoen gulden gemoeid. Dat bedrag wordt voor het grootste deel betaald door de SEP. Ook de gemeente Leeuwarden, de provincie Friesland en het Rijk dragen bij. De Europese Gemeenschap verleent subsidie.