Krjoetsjkov acht zich onschuldig

NEW YORK, 23 AUG. Ex-KGB-chef Vladimir Krjoetsjkov, een van de acht leden van het "staatscomité voor de noodtoestand' dat president Gorbatsjov afzette, heeft niet veel spijt van zijn acties en vertrouwt erop dat een juridisch onderzoek zal leiden tot zijn vrijlating.

Krjoetsjkov zegt dat in een op video opgenomen vraaggesprek met een Sovjet-journalist. Het vraaggesprek, dat gisteren door het Amerikaanse televisiestation CBS is vertoond, is gehouden na de arrestatie van Krjoetsjkov in de vroege donderdagochtend.

“Ik geloof niet dat ik in mijn leven ooit iets heb gedaan dat het vaderland me nu kan verwijten”, aldus Krjoetsjkov. Hij zei “diep in mijn ziel” te worden verscheurd door emoties: “Ik neem alles wat is gebeurd zeer ter harte. Ik denk na over mijn hele leven, mijn carrière, mijn beroep, en ik denk dat ik hetzelfde gedaan zou hebben als ik opnieuw zou kunnen beslissen”. Hij maakte echter een uitzondering voor de periode van de staatsgreep: “Als ik de tijd vijf of zes dagen terug zou kunnen zetten, zou ik een heel andere koers zijn ingeslagen en dan zou ik nu niet in arrest zijn.”

Krjoetsjkov zei te hopen dat het onderzoek naar zijn daden in die periode “onbevooroordeeld” zal zijn. “Ik hoop dat de mensen die worden benoemd om het uit te voeren een diepgaande en volledige studie zullen maken van het geval, rekening houdend met elk aspect dat me vrij kan krijgen en me in staat zal stellen nuttig te zijn voor mijn moederland.”

Op de band is de afgezette minister van defensie, Dmitri Jazov, niet te zien. Wel wordt duidelijk dat hij samen met Krjoetsjkov gevangen zit. Een Sovjet-journalist zegt op de band dat Jazov spijt heeft betuigd over zijn deelname aan de coup. (Reuter)