"Kabinetsplan voor opvang asielzoekers onzorgvuldig'

DEN HAAG, 23 AUG. De kabinetsplannen voor een nieuw asielbeleid zijn onzorgvuldig, inefficiënt en niet realistisch. Dat zei de voorzitter van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland mr. J.N. Scholten vanochtend in Den Haag bij de presentatie van een alternatief opvangbeleid voor asielzoekers.

Volgens VluchtelingenWerk kan het asielbeleid ook zestig miljoen gulden goedkoper dan in de dit voorjaar gepresenteerde kabinetsplannen. Terwijl het kabinet 586,5 miljoen gulden wil uittrekken voor het nieuwe asielbeleid, meent VluchtelingenWerk dat 525,6 miljoen gulden voldoende is. De besparing is volgens de organisatie mogelijk door asielzoekers zo snel mogelijk te laten doorstromen naar de reguliere huizenmarkt of naar woningen van de Rijks Opvangregeling Asielzoekers (ROA). “Een plaats in een asielzoekerscentrum kost 3.400 gulden per maand. De door ons voorgestane decentrale opvang, waarbij de asielzoekers zelfstandig wonen is de helft goedkoper”, aldus Scholten.

Het kabinet wil de asielprocedures die nu gemiddeld twee jaar duren met de helft verkorten. Volgens de kabinetsplannen moet een maand na het indienen van een asielverzoek onderscheid gemaakt worden tussen “kennelijk gegronde” en “kennelijk ongegronde” asielverzoeken. Gedurende die maand moeten alle asielzoekers die eerste beslissing op hun verzoek afwachten in één van de vier nog op te richten regionaal gespreide onderzoekscentra (OC).

Asielzoekers met een als “kennelijk ongegrond” beoordeeld asielverzoek moeten vervolgens worden opgevangen in een “kort-verblijf-centrum” (KVC). Voor asielzoekers met een “kennelijk gegrond” asielverzoek volgt opvang in een asielzoekerscentrum (AZC) met doorstroming naar een gemeentelijke woning in het kader van de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA).

VluchtelingenWerk stemt in met een versnelling van de procedures, maar vindt in het algemeen de rechtsbescherming van asielzoekers in de kabinetsplannen onder de maat.

De komende week worden de kabinetsvoorstellen behandeld in de Tweede Kamer. Daaraan voorafgaand houdt de Kamer maandag een hoorzitting over het asielbeleid.