Gewone winst Ravast omhoog

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering van Ravast (onroerend goed) is in het eerste halfjaar van 1991 ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar gestegen met 25 procent van ruim 2 miljoen gulden tot bijna 2,6 miljoen gulden.

De in februari ontvangen gelden uit een aandelenemissie van 500.000 stukken zullen volgens Ravast in de toekomst bijdragen tot een verdere stijging van de resultaten. Op dit moment is het geld aangewend om de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te verbeteren. Mede in verband met de nu hoge rente is Ravast selectief in haar aankoopbeleid. In de tweede helft van dit jaar zal onroerend goed worden aangekocht met de beschikbare extra middelen en nieuw aan te trekken hypotheken. De intrinsieke waarde per aandeel Ravast bedroeg op 30 juni 52,30 gulden. Op 27 september zullen de prioriteitsaandeelhouders een interimdividend vaststellen.