Geen voorspelling over 1991 bij Samas

De Samas-groep (kantoorinrichting) doet nog geen uitspraken over het resultaat in het lopende boekjaar 1991-92 (tot en met maart).

Het bestuur van de aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming onthoudt zich “gezien de onzekere economische situatie in de landen waar de Samas-Groep actief is, en de daarmee samenhangende aarzeling in de marktontwikkeling voor in het bijzonder de kantoorinrichtingssector” van voorspellingen.