Verzekeraar Stad R'dam boekt 29 % hogere winst

ROTTERDAM, 22 AUG. Verzekeraar Stad Rotterdam heeft de winst in de eerste zes maanden ten opzichte van het eerste halfjaar 1990 met 29,3 procent zien toenemen tot 40,9 miljoen gulden.

De winst in de eerste helft van 1989, 31,6 miljoen gulden, werd echter sterk negatief beïnvloed door stormschaden. De winst per aandeel ging in de eerste zes maanden omhoog van 1,32 tot 1,63 gulden. De omzet nam met 10,8 procent toe tot 1,22 miljard gulden. Dit heeft de Rotterdamse verzekeringsmaatschappij gistermiddag bekendgemaakt.

De aangekondigde beperking van de fiscale aftrekbaarheid van premies voor lijfrentes (in het kader van de Brede Herwaardering) - aanvankelijk per 1 juli, later uitgesteld tot 1 november - stuwde de produktie van het levensverzekeringsbedrijf vooral in het tweede kwartaal flink op. Daardoor werden vooral meer verzekeringen tegen betaling van een eenmalige premie (koopsom) gesloten. Het premie-inkomen bij het levensverzekeringsbedrijf steeg met 15,1 procent tot 515,9 miljoen gulden. De winst in deze sector trok met ruim 18 procent aan tot 17,7 miljoen gulden.

De winst bij het schadeverzekeringsbedrijf nam in de eerste zes maanden toe met 6 miljoen tot 17,3 miljoen gulden. Omdat in het eerste halfjaar van 1990 7,5 miljoen gulden min of meer incidenteel aan stormschaden voor eigen rekening moest worden geboekt, lopen de resultaten in de sector schadeverzekeringen per saldo terug. Volgens Stad Rotterdam wordt dat veroorzaakt door het uitblijven van premieverhogingen tewijl de schadeclaims en kosten toenemen. Dit merkt Stad Rotterdam vooral bij autoverzekeringen en de verzekering van ziektekosten. De premie-opbrengst van het schadeverzekeringsbedrijf nam wel met 6,1 procent toe van 393,6 tot 417,6 miljoen gulden.

In de sector overige activiteiten zoals beleggingen en hypotheken werd in de eerste helft van dit jaar een nagenoeg gelijk resultaat behaald, als in dezelfde periode vorig jaar, 5,9 miljoen gulden. In het hypotheekbedrijf deed Stad Rotterdam minder zaken, al was er in het tweede kwartaal wel sprake van enige vooruitgang. De totale beleggingsopbrengsten van het concern namen met 10,5 procent toe tot 284,2 miljoen gulden.

Stad Rotterdam handhaaft de eerder uitgesproken prognose voor het jaarresultaat. De verzekeringsmaatschappij rekent op een toename van de winst over heel 1991 van minimaal 10 procent, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Stad Rotterdam behaalde over heel 1990 een netto winst van 80 miljoen gulden.